Regulamin Schroniska RAFIK

 
 
 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu jest prowadzone przez spółkę JUKO Sp. z o.o.

Psy i koty przyjmowane są do schroniska z miast oraz gmin, które podpisały odpowiednie umowy.

Głównie zajmujemy się zbieraniem bezdomnych, błąkających się piesków oraz kotów po uprzednich interwencjach przez Policję, Straż Miejską, Urzędy Miast i Gmin oraz ZGK.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu posiada 150 miejsc dla psów i kotów, specjalne miejsca do kwarantanny, izolatki, magazyny na żywność, kuchnię, pomieszczenia do wydawania zwierząt, pokój weterynaryjny, pomieszczenia do mycia zwierząt oraz chłodnię.

Naszym priorytetowym zadaniem jest poszukiwanie domów, gdzie nasi podopieczni znajdą swój kąt i miłość człowieka.

Tak wygląda gabinet naszego weterynarza, który cały czas jest uzupełniany niezbędnym sprzętem.

ZGŁOSZENIA

Aby interweniować w sprawie bezdomnych lub potrąconych w wypadkach zwierzat należy zawiadomić najbliższy komisariat Policji lub Straży Miejskiej.

Można także poinformować Urząd Miasta, ZGK. Powiadamiający organ zgłasza nam interwencję. Bezdomne lub potrącone zwierzę przewozimy do naszego schroniska.

Nie przyjmujemy zgłoszeń od osób prywatnych, tylko od odpowiednich służb.

Tak powstają nowe kojce dla psów.

Pieski w naszym schronisku mają do dyspozycji duży wybieg.

Nowopowstałe kojce dla naszych podopiecznych.

Nasz pracownik podczas wykonywania swoich obowiązków.